Hoppa till innehållet

Hållbara produkter

– hållbara affärsrelationer

Vi inom PacsOn är certifierade enligt ledningsstandarder för Kvalitet och Miljö. Certifieringarna och vårt arbetssätt innebär att vi har effektiva processer för att hålla rätt kvalitet, värna om miljön samt att ha ett socialt ansvarstagande. 

Certifieringsföretaget Intertek Certification AB granskar årligen vår verksamhet och där ingår vår efterlevnad av miljölagar och bestämmelser kopplade till bland annat Producentansvar, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) och RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

 

bra_miljoval.pngBra Miljöval

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärke. Vårt mål är ett samhälle i balans med naturen. Med hjälp av Bra Miljöval kan du välja de produkter och tjänster som är minst skadliga för miljön. Det behövs medvetna konsumenter som väljer det som är bäst för miljön för att driva utvecklingen till ett hållbart samhälle.
www.snf.se

atervinning.pngÅtervinning

Produkter som till sin huvuddel är tillverkade av förnyelsebart och nedbrytbart material, vilket dessutom kan återvinnas.

svanen.pngSvanen

Är sedan 1989 det nordiska miljömärkningssystemets symbol med visionen ”ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion”. Produkter som märks med Svanen ska uppfylla särskilda kriterier och säkerställer att de medför mindre miljöpåverkan.
www.svanen.nu

krav.pngKRAV

KRAV-märket visar att en vara är ekologiskt producerad. Det betyder att den är producerad med hänsyn till naturen, klimatet, djuren och människorna.
www.krav.se

fti.pngFTI

På uppdrag av de företag, som säljer dem i Sverige, ansvarar vi för insamling och återvinning av deras förpackningar och tidningar. Vår verksamhet finansieras av producenterna och bedrivs helt utan vinstsyfte. Vårt mål är att erbjuda dig ett tydligt och enkelt system med bästa service och högsta miljönytta avvägt mot att så lite som möjligt påverka priset på de varor och tidningar du köper.
www.ftiab.se

pefc.pngPEFC

PEFC står för ”Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes” vilket betyder ”Program för bekräftelse av skogscertifieringssystem”
www.pefc.se

reach.pngREACH och SVHC-ämnen

Leverantör/tillverkare av kemikalier ansvarar för registrering enligt REACH. Om en vara innehåller ett SVHC-ämne, som finns upptaget på kandidatlistan i en koncentration över 0,1 viktprocent finns information om varan hos oss.

socialt_ansvar.pngSocialt ansvarstagande

Målet med PacsOns arbete med socialt ansvarstagande är att bidra till en hållbar utveckling. I detta arbete använder vi oss av ”Vägledning för socialt ansvarstagande ISO 26000:2010”

ecolabel.pngEU Ecolabel

EU Ecolabel, tidigare känd som EU-Blomman, är EU:s officiella miljömärke. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för EU Ecolabel i Sverige. EU Ecolabel fungerar på samma sätt som Svanen. Det är ett Typ 1-miljömärke. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. Produkterna ska uppfylla stränga miljö-, funktions- och kvalitetskrav. Kraven höjs kontinuerligt.
www.svanen.nu

fairtrade.pngFairtrade

Varje gång du väljer Fairtrade-märkt bidrar du till att odlare och anställda kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom.
www.fairtrade.se

fsc.pngFSC

Forest Stewardship Council ska främja ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Svenska FSC ska sprida kunskap om FSC och övervaka användningen av FSC:s varumärke i Sverige. Svenska FSC förvaltar och utvecklar också FSC:s svenska skogsbruksstandard.
www.fsc.org

Produkten har lagts i din varukorg