Hoppa till innehållet

Företagspolicy

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy innebär att varje medarbetare levererar varor och tjänster i rätt tid och i sådant utförande som uppfyller våra kunders förväntningar och behov.

Detta innebär följande:

  • Kvaliteten på alla våra åtaganden skall för kunden framstå som ett starkt motiv att göra affärer med oss.
  • Alla medarbetare är odelat ansvariga för kvaliteten i och resultatet av sitt arbete.
  • Ständiga förbättringar är en naturlig del i vårt arbete.
  • Vår uppgift är att ständigt verka för harmoni i vår verksamhet, mellan medarbetare, kunder och leverantörer.
  • ”Det är mycket roligare att ha kul”

Rätt kvalitet och ständiga förbättringar ger oss nöjda kunder och arbetsglädje. Nöjda kunder är nyckeln till framgång och en rekommendation för kommande affärer.

Socialt ansvarstagande

Målet med PacsOns arbete med socialt ansvarstagande är att bidra till en hållbar utveckling. I detta arbete använder vi oss av ”Vägledning för socialt ansvarstagande ISO 26000:2010”.

REACH och SVHC-ämnen

Leverantör/tillverkare av kemikalier ansvarar för registrering enligt REACH.

Om en vara innehåller ett SVHC-ämne, som finns upptaget på kandidatlistan i en koncentration över 0,1 viktprocent finns information om varan hos oss.

Miljö

Att värna om vår gemensamma miljö blir allt mer angeläget. Det ligger i vårt såväl som kommande generationers intresse att minimera negativ inverkan på densamma. Därför är det oerhört viktigt att vi alla drar vårt strå till stacken, i syfte att öka insatserna för bevarandet av vår miljö och därmed reducera miljöpåverkande aktiviteter så mycket som möjligt.

Vi inom PacsOn är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och vi strävar kontinuerligt efter att ta fram och erbjuda allt fler miljöriktiga produkter. Du som kund kan ju hjälpa till genom att i första hand välja sådana produkter. För att underlätta ditt val, har vi märkt dessa med miljösymboler som är relevanta inom vår bransch. Ganska naturligt, skulle man kunna säga.

Produkten har lagts i din varukorg